Công ty con công ty cổ phần Phú Tài

Công ty cổ phần VLXD Phú Yên

Sản phẩm chính: đá granite đen Phú Yên, đá vân mây, đá da trăn Sơn Hòa ...

Mỏ đá đen Phú Yên

Diện tích: 2.7 ha, Trữ lượng khai thác: 6.000m3/năm.

Sản phẩm chính của Mỏ: đá đen Phú Yên

Sản xuất Đá nghiền sàng

PREV
NEXT

Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Phú Yên

+ Được công ty đầu tư nhận chuyển nhượng và nắm giữ cổ phần chi phối vào tháng 6 năm 2007 theo quyết định của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Phú Tài. (Tỷ lệ công ty cổ phần Phú Tài nắm giữ 50,65 % trên tổng số vốn điều lệ của công ty).
+ Địa chỉ: Lô A7, A8, A17, A18 khu công nghiệp An Phú, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên.
+ Diện tích nhà xưởng: 32 560,3 m2
+ Công suất khai thác: 250,000 m2/năm

Sản phẩm

Sản phẩm chính: đá granite đen Phú Yên, đá granite xám Phú Yên, đá vân mây, đá kem ánh đồng ...

Phương châm làm việc của chúng tôi

"Không sản xuất hàng kém chất lượng
Không giao hàng kém chất lượng
Không nhận hàng kém chất lượng"

TOP