Công ty cổ phần VLXD Phú Yên

  • Được công ty đầu tư nhận chuyển nhượng và nắm giữ cổ phần chi phối vào tháng 6 năm 2007 theo quyết định của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Phú Tài. (Tỷ lệ công ty cổ phần Phú Tài nắm giữ 50,65 % trên tổng số vốn điều lệ của công ty).
  • Địa chỉ: Lô A7, A8, A17, A18 khu công nghiệp An Phú, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên.
  • Diện tích nhà xưởng: 32 560,3 m2
    Công suất khai thác: 250,000 m2/năm
  • Sản phẩm chính của nhà máy là đá granite đen Phú Yên và đá granite xám Phú Yên. Với máy móc hiện đại, sở hữu mỏ đá riêng với trữ lượng lớn nên Nhà máy đáp ứng yêu cầu tốt từ các nhu cầu của Bạn.

Một vài hình ảnh hoạt động tại Nhà máy

TOP