Văn phòng và nhà máy

Lô A7, A8, A17, A18 khu công nghiệp An Phú, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên.

Email

phuyenfactory@phutai.com.vn

Customer Support

Phone: (0257) 3846462
Fax number: (0257) 3846465

TOP