Mỏ đá đen Phú Yên

- Địa chỉ: Núi Kim Sơn, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
- Diện tích: 12.7 ha.
- Sản phẩm: đá đen Phú Yên

Một số hình ảnh thực tế tại Mỏ đá

TOP